top of page

“I don't sing because I'm happy, I'm happy because I sing” 

William James (1842-1910)

 

Mae Pauline yn berfformwraig brofiadol sy'n angerddol am canu gwerin a jazz yn ogystal a gyflwyno barddoniaeth a chanu acappella harmoni.

 

Mae hi'n arloesi yn y maes Celfyddydau mewn Iechyd ac wedi  cynnal prosiectau celfyddydau a sesiynau hyfforddi mewn cartrefi gofal, ysbytai, canolfannau dydd ac ysgolion arbennig am sawl blwyddyn. 

 

 

Ar ben hynny mae hi'n rhedeg cyrsiau hyfforddi mewn cydweithrediad â  cholegau addysg oedolion, cynghorau lleol a sefydliadau celfyddydau mewn iechyd.

 

Mae Pauline Down yn athrawes llais, cantores a chyfansoddwraig sy wedi symud yn ddiweddar i Gaerdydd. Mae hi’n aelod o'r “Natural Voice Practitioners’ Network” (NVPN) ac yn arwain corau cymunedol, yn cynnig sesiynau unigol ac i grwpiau bach er mwyn datblygu hyder a sgiliau lleisiol ac mae hi’n flaengar yn y maes  ‘canu a iechyd’. Mae hi'n credu'n gryf bod canu yn arf pwerus er mwyn hybu iechyd a lles ar gyfer yr unigolyn a’r gymuned.

 

 

 

bottom of page