top of page

gweithdai canu

Y mae hweithdai canu Pauline yn enwog am eu llawenydd a'u hud cerddorol.

Mae ei brwdfrydedd a'i ffordd hamddenol  yn helpu

pobl i deimlo'n gartrefol yn syth.

Mae'n dysgu popeth o'r glust gyda phwyslais ar sicrhau bod pawb yn cael ei gynnwys. 

Yn ogystal â nifer o flynyddoedd o arwain corau cymunedol llwyddiannus y mae ganddi brofiad helaeth o arwain prosiectau gweithdy canu ym meysydd iechyd, addysg, y gymuned a busnes gan weithio gyda phobl o bob oedran a gallu a phob prosiect ac wedi'i gynllunio ar gyfer y grŵp dan sylw.

bottom of page