top of page

gwersi llais unigol

Canwch allan neu'n siaradwch allan yn rhwydd ac yn hyderus. Sesiynau unigol ar gyfer gweithio ar eich llais. Byddwch yn dysgu sut i ddatblygu eich thechneg anadlu a leisiol er mwyn cael mwy o gryfder a rhyddid yn eich lais canu neu siarad. Mae'r sesiynau hyn yn cael eu teilwra i weddu i'ch anghenion unigol ac yn eich helpu i ffurfio cysylltiad dyfnach gyda'ch llais.

 

bottom of page